Fotoklub Univerzity Pardubice

Jiří Urban

K popsání mého vztahu k fotografii si vypůjčím citát světoznámého fotografa Sebastiana Salgada „Jediné, co mě při volbě mých témat vede, je člověk. Zabývám se hledáním toho, co tvoří ducha a povahu lidí, a fotografie se přitom spíše než čistá vyobrazení stávají základem dialogu“.

Nenapsal bych to lépe …

Fotografické portfolio

Vpravo ukázky ze zatím nedokončené série Samotáři