Fotoklub Univerzity Pardubice

Matěj Trakal

Zaměřuji se na koncertní fotografii a občasně fotografii portrétní. Ta je s muzikou, ať chceme nebo ne, celkem blízce spjatá.

mtrakal.cz