Fotoklub Univerzity Pardubice

Thuy Nguyen Ngoc

Tvůrčí fotografie, či jak také někdy říkáme umělecká fotografie je především „umění vidět“… Teprve trpělivým přezkoumáváním různých pohledů na jedno a totéž seskupení lze většinou nalézt vhodný pohled. Dobrá fotografie je tedy podstatně více než běžné zobrazení skutečnosti, neboť byla dotvořena lidskou vynálezavostí. Každý, kdo se jednou s tímto postupem sám prakticky seznámil, bude ochotně souhlasit s názorem, že i „pohled může být tvůrčí čin“… (Petr Tausk, Nestačí jen stisknout spoušť, 1978)