Fotoklub Univerzity Pardubice

Zdeňka B.

Zaměřuji se převážně na lidi v jejich přirozeném prostředí.